Juan Diego

St. Mary Catholic Church- Mosaic permanent installation.

Odalis Soto
Odalis Soto
© Odalis Soto 2016