Bon Appétit

Ceramic; Stoneware; Cast Iron

© Odalis Soto 2016