Animal Within

Ceramic; Terracotta

© Odalis Soto 2016